Grunnarbeider

Vi påtar oss alle typer grunnarbeider slik som bortkjøring, tomtegraving og tilbygg, VA-anlegg, planering, drenering, grøftegraving, sanering og fjerning av oljetanker. Våre erfarne og dyktige ansatte har alltid fokus på å finne de beste løsningene for kunden, og sammen er vårt hovedmål å sørge for at jobben blir utført som avtalt. Vi har også knyttet oss til gode samarbeidspartnere som vi benytter ved behov.

Opparbeiding av Utemiljø

Som et naturlig neste ledd til grunnarbeidet er opparbeiding av utemiljøet.

Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning AS leverer alt innen utomhusanlegg som planering av hager, gårdsplasser, offentlige uterom og veier.Her kan vi gjøre alt innen anleggsgartnertjenester,  beplantning, stenlegging og landskap. Hemmeligheten bak et varlig utemiljø ligger i riktig grunnarbeid, gode materialvalg og løsninger. Dette fikser vi.

Om du rehabilitere eksisterende utemiljø eller skal lage nytt, så vil vi hjelpe med å skape det beste resultatet med tanke på funksjon, utseende og levetid.

Her er typiske leveranser vi kan levere:

  • Opparbeiding av hager, grøntareal og gårdsplasser.
  • Planering av veier
  • Utlegg av jord, plen, bark og hagestein etc.
  • Beplantning
  • Belegningsstein og asfaltering
  • Trapper, portstolper, heller og andre steinelementer
  • Granitt kantsteiner, granitt støttemurer og annet
  • Grunnarbeid for boder, garasjer etc.

Viktigst er grunnarbeidet

Lag et utemiljø uten at det er tatt snarveier med grunnarbeidet. Et godt utemiljø skal være funksjonelt, lettstelt og pent å se på. Gjerne for flere generasjoner. Drenerende, stabile masser og komprimering er nødvendig for et varig og pent resultat.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om ulike typer grunnarbeider vi utfører.

Ta kontakt med oss for ditt neste prosjekt!