Grunnarbeider

Vi påtar oss alle typer grunnarbeider og har god erfaring fra både små og store prosjekter, kommunal sektor, utgravning på større prosjekter og ombygging av større infrastrukturer.
Våre erfarne og dyktige ansatte har alltid fokus på å finne de beste løsningene for kunden, og sammen er vårt hovedmål å sørge for at jobben blir utført som avtalt.
Med vår lange fartstid i bransjen og erfarne ansatte kan vi være med på prosjektene fra start til slutt.

Her er tjenester vi tilbyr innen grunnarbeid:

VA-sanering

Betongarbeid

Stensetting

Asfaltarbeid

Alle typer støttemur

Riving og sanering

Spuntarbeid

Grøfting

Større infrastrukturprosjekter både ombygging og opparbeiding

Opparbeidelse av fortau

Bortkjøring av masse

Tomtegraving og tilbygg

Va-anlegg

Planering

Drenering

Fjerning av oljetanker

Vei– og masseforflytningsarbeider

Vann– og kloakkarbeider

Tomtearbeider

Anleggstekniske grunnarbeider

Boring og sprengning

Høyspent/Lavspent

Spuntet byggegrop

Tomter med nødvendig infrastruktur

Utomhus

Hage/park arbeider

Ferdigplen

Grunnarbeider for de offentlige

 De senere årene har vi hatt grunnarbeider for flere større bygg og prosjekter i det offentlige. Vi har fått god erfaring med prosjekter og samarbeid med både stat og kommune og er gode på å ta del i større prosjekter. Vi har blant annet utført grunnarbeide, Va og utomhus ved Kulås Terrasse, vi har vært med i prosessen rundt FARA – et nytt fremtidsrettet renseanlegg for Fredrikstad og Hvaler med globale mål og lokale tiltak.

Granskvartalet

Blant annet har vi fullført et oppdrag ved Granskvartalet, hvor vi sto ansvarlige for et omfattende grunnarbeid. Prosjektet har involvert riving av gamle bygninger og opparbeidelse av grunnarbeidet, denne jobbe ble formet og utført av vårt team. I prosessen har vi hatt et godt og produktivt samarbeid med byggherren, Betongbygg. Vi har vært engasjert i prosjektet fra begynnelsen, og vi har vært en aktiv del av detaljprosjekteringen av anleggsområdet, og presentert løsninger som innvirket positivt på prosjektets utvikling. I tillegg har vi bistått Sarpsborg kommune med rehabilitering av vann og avløp rundt hele Granskvartalet. Vi har lagt ny asfalt i veibanen og anlagt nytt stenlagt fortau.

Hvorfor velge oss

Når du velger Roar Steen Edvardsen til ditt prosjekt får du med deg en entreprenør med mer en 50års erfaring i bransjen. En gjeng med profesjonelle som har både kvalitet og service i fokus. Vi er opptatt av rask service og å sikre kvalitetsarbeid i jobbene vi utfører. For å kunne tilby kundene våre de beste løsningene på deres prosjekter er vi opptatt av god dialog med kunden gjennom hele prosessen. Kundetilfredshet er blant våre høyeste prioriteter. Nøkkelen til vår suksess er våre kompetanserike ansatte. Når du velger oss til ditt prosjekt kan du være sikker på å få utført arbeid av høy kvalitet til konkurransedyktig pris.

Opparbeiding av Utemiljø

Som et naturlig neste ledd til grunnarbeidet er opparbeiding av utemiljøet.

Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning AS leverer alt innen utomhusanlegg som planering av hager, gårdsplasser, offentlige uterom og veier.Her kan vi gjøre alt innen anleggsgartnertjenester,  beplantning, stenlegging og landskap. Hemmeligheten bak et varlig utemiljø ligger i riktig grunnarbeid, gode materialvalg og løsninger. Dette fikser vi.

Om du rehabilitere eksisterende utemiljø eller skal lage nytt, så vil vi hjelpe med å skape det beste resultatet med tanke på funksjon, utseende og levetid.

Her er typiske leveranser vi kan levere:

  • Opparbeiding av hager, grøntareal og gårdsplasser.
  • Planering av veier
  • Utlegg av jord, plen, bark og hagestein etc.
  • Beplantning
  • Belegningsstein og asfaltering
  • Trapper, portstolper, heller og andre steinelementer
  • Granitt kantsteiner, granitt støttemurer og annet
  • Grunnarbeid for boder, garasjer etc.

Viktigst er grunnarbeidet

Lag et utemiljø uten at det er tatt snarveier med grunnarbeidet. Et godt utemiljø skal være funksjonelt, lettstelt og pent å se på. Gjerne for flere generasjoner. Drenerende, stabile masser og komprimering er nødvendig for et varig og pent resultat.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om ulike typer grunnarbeider vi utfører.

Ta kontakt med oss for ditt neste prosjekt!