Våre referanser

Her finner du et utvalg av våre referanseprosjekter. Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om prosjektene og hva vi kan levere!

Ny havn

Ny havn i Fredrikstad i samarbeid med Alltibygg AS og Råde graveservice.

Mills duplex

Ferdigstillelse av ny adkomst Mills Fredrikstad.

Borg havn

Lasting av båt.

Frevar

Ny plass for pressing av søppel.

Kronos Titan

Nytt bygg Kronos Titan. Prosjekt ble ferdigstilt i 2014.

Pumper til hus og hytter

Montering av pumper til hus og hytter.

Bevø Camping

VA anlegg til 7 stk. hytter utenfor Bevø Camping. Prosjekt ble ferdigstilt våren 2018.

Fredrikstad Seafood

Grunnarbeid for landbasert oppdrett av laks. Pågående prosjekt.

Hustomter Oldenborgila på Byens Marker

Pågående prosjekt.

Kullås Terrasse

Alt av grunnarbeid, VA, utomhus. Pågående prosjekt.

Fredrikstad Skiklubb

Ny rulleskibane for Fredrikstad Skiklubb. Pågående prosjekt.

Seut-krana

(film)

Våre samarbeidspartnere

Her finner du en oversikt over noen av våre samarbeidspartere og kunder.

Fredrikstad Seafood